Kerkbrief aan huis Kerkbrief aan huis
Alle gemeenteleden ontvangen de komende periode een wekelijkse kerkbrief. Hiermee willen we u persoonlijk informeren over nieuws uit eigen gemeente.

We zoeken andere manieren om samen het geloof te beleven, verbinding met elkaar te houden en elkaar te bemoedigen. "Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, blijf het van Hem verwachten (Ps.62:6). Laten we blijven bidden en omzien naar elkaar. 
terug