PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Jeugddienstcommissie Jeugddienstcommissie

Wij, als jeugddienstcommissie willen langs deze weg even iets van ons laten horen.
Vier keer in het jaar organiseren wij een jeugddienst die elke keer weer goed bezocht wordt!
We doen altijd  goed ons best om een leuke passende dienst in mekaar te zetten en vinden het daarom ook altijd erg leuk als we na de dienst enthousiaste reacties  krijgen.

Wat doen wij als jeugddienstcommissie?
We beginnen ongeveer 4 weken voor een jeugddienst met vergaderen.  We zoeken dan met z’n allen naar een thema voor de dienst. Dit doen we door middel van Bijbelteksten of we brainstormen bepaalde woorden en ideeën, en daar komt dan een dienst uit voort…
Ondertussen is ook de gospelgroep uitgezocht en  over het thema ingelicht.
Na 2 ά 3 vergaderingen is de dienst vaak helemaal klaar en kan de liturgie gemaakt worden.

We zijn tot nu toe met z’n 4en, maar we zouden het fijn vinden als er nog 1ά 2 mensen uit de gemeente zijn die ons willen helpen bij het voorbereiden van de jeugddiensten.
Want van meer gedachten kunnen we nog creatiever worden, en een mooie en leuke jeugddienst in elkaar zetten!  
Ben je een meedenker  en wil je graag wat voor de kerk doen?
Bel dan met een van de jeugddienst commissieleden en je kunt als je wilt bij de eerst volgende voorbereiden betrokken worden om te kijken of het meedenken in de jeugddienstcommissie
iets is voor jou!.

…. De Jeugddienstcommissie….

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.