PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Jeugddienst - 30 oktober 2016 Jeugddienst - 30 oktober 2016
Op zondag 30 oktober komt het kindertheater “Je bent een parel”  in samenwerking met “Compassion”,
een organisatie die kinderen van armoede bevrijdt in Jezus ‘naam, naar Marrum om de prachtige voorstelling
“Lieve Soraida” voor en met ons te spelen.
 
 
De voorstelling heeft als kerntekst uit de bijbel, “Heb je naaste lief als jezelf”.
 
 
Het gaat over het meisje Soraida die niet naar school wil en zich opsluit op haar kamer.
Ondertussen bekijkt ze de map die ze over hun nieuwe sponsorkindje hebben.
Wat ze daar leest raakt haar en ze probeert, samen met de kinderen uit onze gemeente,
uit hoe het is om water te moeten dragen, honger te hebben en op een matje te moeten slapen en etc.
Ze wil graag iets geven en besluit haar mooiste speelgoed in te pakken in een doos voor het sponsorkindje.
Maar wat blijkt, het mooiste wat we kunnen geven is niet ons mooiste speelgoed, maar liefde, gezondheid en
naar school gaan (door sponsoring)en dat gebed wel het allermooiste cadeau is.
 
 
We hopen dat er ontzettend veel kinderen komen, neem je vriendjes of vriendinnen mee !!
 
 
 
*** Tijdens deze jeugddienst is er voor de kinderen t/m 3 jaar oppas in de rank ***
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.