PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Geboorte Geboorte

Geboorte – Nieuw Leven

Een kindje verwachten is een bijzondere tijd, vol van verwachting van nieuw leven. Bij de geboorte van dit nieuwe leven wil ook de gemeente stil staan. Tijdens de kerkdienst op zondagmorgen zal er voorin de kerk een prachtige rode roos staan, als teken van nieuw leven. Daarnaast zal er tijdens de dienst voor het kindje en de ouders gebeden worden. Na de dienst wordt de roos naar het gezin gebracht waarin het nieuwe leven is geschonken.

Om te weten wanneer het kindje is geboren, vragen wij de ouders een geboortekaartje (of een kopie) te sturen naar de scriba G. van der Woude, Pantsjewier 25. Een geboortekaartje (of een kopie) naar de wijkouderling wordt op prijs gesteld.

Door het sturen van een kaartje komt er een vermelding van de geboorte op de kerkbrief, wordt er voor een roos gezorgd en volgt een vermelding in het kerkblad.
Groet,
Rixt Elting

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.