Extra collecte: voor Beiroet Extra collecte: voor Beiroet
Door een grote ontploffing veranderde de stad Beiroet in een puinhoop. Er vielen 200 doden en 6000 gewonden. 300.000 mensen raakten dakloos. Help Beiroet door een gift: NL 08 INGB 0000 0005 55 tnv Giro555 o.v.v. Samen in actie voor Beiroet. 
Ook vragen de kerken in Beiroet om voor het land en de mensen te bidden. Doet u mee?
terug