PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Doel schatkistje kindernevendienst: "Kids in Actie"

Doel schatkistje kindernevendienst: "Kids in Actie"
Kids in Actie
De duif Rainbow is de mascotte van Kids in Actie. Net als de duif die de ark van Noach uitvloog op zoek naar een teken van hoop, zo vliegt Rainbow uit, de wereld over. Ze komt terug met prachtige verhalen uit alle windstreken.
 
Kids in actie is de kinderclub van Kerk in Actie. We steunen met dit doel de kinderprojecten van Kerk in Actie. Dankzij deze steun krijgen straatkinderen, werkende kinderen of oorlogskinderen onderdak, onderwijs of psychologische zorg. Kids in Actie biedt daarnaast heel veel leuke extra’s om te ontdekken hoe leeftijdsgenootjes elders in de wereld leven.
 
In 2016 en 2017 zullen de verhalen van Rainbow bovendien centraal staan in het materiaal voor de kindernevendienst. Daarbij wordt steeds de koppeling gelegd naar kinderprojecten van Kerk in Actie.  
Voor meer informatie zie de website: www.kidsinactie.nl/kids                      
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.