PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Oktober - Blog . . . "beste gemeenteleden" Oktober - Blog . . . "beste gemeenteleden"
Beste gemeenteleden,
 
Afgelopen week heb ik weer een bezoekje afgelegd. Ik ben te gast geweest bij Lucie Borger. Wij kennen Lucie als één van de vaste gezichten van de kindernevendienst (KND). Het thema sluit (daar kwam ik later achter) ook mooi aan bij een kreet uit mijn vorige blog: het kinderlijk geloof.
Naast haar werk als juf op een school voor bijzonder onderwijs in Dokkum steekt Lucie ook veel tijd in de KND. Samen met een aantal enthousiaste dames verzorgt zij elke week een speciale dienst voor de (basisschool)kinderen.
Het thema van de ‘nevendienst’ is gelijk aan het thema wat behandeld wordt tijdens de ‘grote mensen dienst’. De kinderen verzamelen op een gegeven moment zich voorin de kerk, bereiden zich voor op hun eigen dienst en verlaten samen met ‘het licht’ de dienst. Bij een kleiner groepje kinderen gaan ze in de consistorie, bij een grotere groep vertrekken zij naar de Rank.

De kindernevendienst wordt vanzelfsprekend voorbereid. In het ‘Kind op Zondag’, een magazine gericht op de kindernevendienst, staan verhalen en ideeën voor knutselwerkjes en activiteiten. Daarnaast vindt er in de week voorafgaand aan de dienst meestal een kort overleg plaats met de predikant. Tweemaal per jaar doet de KND een project: het Advents- en Paasproject.
De dames van de Kindernevendienst vinden het ontzettend leuk om de kinderen in hun eigen taal het verhaal te vertellen om vervolgens samen creatief bezig te zijn. Wat misschien nog veel belangrijker is, is dat zij hopen dat ieder kind zich welkom voelt! 
Lucie is ook betrokken bij de organisatie van de vakantiebijbelclub. Een jaarlijks terugkerende ochtend aan het einde van de zomervakantie. Dit jaar waren er ruim 40 kinderen uit Marrum aanwezig! De kinderen zijn ontzettend enthousiast en ze komen met een brede glimlach naar buiten.
Ik wil Lucie nogmaals bedanken voor haar tijd en haar enthousiasme waarmee ze vertelt over haar bezigheden binnen de gemeente!
 
Ytske Machiela
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.