PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Juni-Blog . . . "op de koffie bij Jan en Lies Bosselaar" Juni-Blog . . . "op de koffie bij Jan en Lies Bosselaar"
Belofte maakt schuld: op ontdekkingsreis binnen de gemeente. Ik ben daarom bij de familie Bosselaar op de koffie geweest. Ik werd hartelijk ontvangen en ik heb een ontzettend leuk en boeiend gesprek gehad met hen. Jan kennen we als de organist. Hij heeft een grote passie voor orgelmuziek. Zodra hij begint te praten over het orgel wordt hij erg enthousiast. Van kinds af aan is hij groot gebracht met orgelmuziek. Tijdens zijn school- en studiejaren heeft hij zijn passie op een laag pitje gezet. Zijn eerste baan kreeg hij in Leeuwarden (in het onderwijs) en dat was voor hem  het moment om het orgelspel weer op te pakken. Hij heeft les gehad en begon meer en meer te spelen.  In de beginjaren heeft hij twee jaar lang al zijn vrije tijd gestopt in het helpen opbouwen en installeren van het orgel in de koepelkerk in Leeuwarden.
Jan maakt af en toe wel orgelreizen naar bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en zijn grote idool is Piet van Egmond, hij was een beroemde organist.

De organist vervult een belangrijke rol in de voorbereiding van en uitvoer van kerkdiensten. De organist overlegt vaak met de voorganger en geeft waar nodig adviezen of aanpassingen aan.
Ik heb een klein gedeelte gezien van boeken en muziekbundels met daarin de bladmuziek voor het orgel. Indrukwekkend!

Lies is ouderling en voorzitter van de pastorale commissie. Ze is aftredend en na de verkiezing worden haar taken door een collega-ouderling overgenomen. De ouderlingen vormen samen met de commissieleden (wijkouderlingen) de pastorale commissie. De ouderlingen hebben zitting in de kerkenraad. Daarnaast hebben de ouderlingen per toerbeurt ‘dienst’. De wijkouderlingen draaien ook mee in dit dienstenschema. De 1e dienstdoende ouderling is het aanspreekpunt voor, tijdens en na de dienst. Bij plotselinge uitval van de voorganger is deze ouderling degene die aanspreekpunt is en eventueel een preek voorleest.
Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom de voorganger en de 1e ouderling van dienst voor en na de kerkdienst elkaar de hand geven? De eerste handdruk is een soort succeswens en de tweede handdruk is het ‘ja’ namens de gemeente: de dienst en de preek zijn akkoord bevonden!
In het kort een impressie van mijn leuke bezoek aan de familie Bosselaar, ik kan nog veel meer schrijven. Vanaf deze plaats wil ik hen nogmaals hartelijk danken voor het leuke gesprek en vooral voor de vele informatie die ze gegeven hebben!
Ytske Machiela
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.