Tarieven begraafplaatsen 2019 Tarieven begraafplaatsen 2019

 

Voorstel tarieven begraafplaatsen 2019  
als bedoeld in artikel 5 van het Reglement  
  2019
Begrafenis ( op normale werkdag) € 470,00
Begrafenis ( op zaterdag) € 580,00
Tijdelijke grafmarkering € 16,00
Bijzetten urn of asbus in bovengronds urnengraf (op normale werkdag) € 93,00
Bijzetten urn of asbus in bovengronds urnengraf (op zaterdag)) € 124,00
Bijzetten urn of asbus in ondergronds graf (op normale werkdag) € 155,00
Bijzetten urn of asbus in ondergronds graf (op zaterdag) € 186,00
   
Aankoop begraafrecht in een ondergronds graf € 450,00
Aankoop begraafrecht in een urnen graf € 1.070,00
Grafonderhoud/per jaar/per graf € 36,00
Afkoop grafonderhoud 10 jr. € 360,00
Afkoop grafonderhoud 20 jr. € 740,00
Afkoop grafonderhoud 30 jr. € 1.135,00
Overschrijven begraafrecht € 35,00
Grafkelder één persoon € 900,00
Grafkelder twee personen € 1.350,00
Opruimen grafkelder € 500,00
Plaatsingsrechten graftekens € 200,00
Uitbreiding tekst op grafsteen per geval € 45,00
Vergoeding administratiekosten 6%
   
   
Lijst van tarieven gebruik kerkelijke gebouwen en diensten  
   
Gebruik Godeharduskerk door gemeenteleden € 100,00
Gebruik Godeharduskerk door niet-gemeenteleden € 350,00
Gebruik Rank door gemeenteleden € 100,00
Gebruik Rank door niet-gemeenteleden € 160,00
Gebruik beamer (voor iedereen) € 35,00
Kopiëren liturgiën per A4 (voor iedereen) € 0,10
Gebruik diensten predikant door gemeenteleden € -
Gebruik diensten predikant door niet-gemeenteleden € 300,00
Vergoeding organist door gemeenteleden € 25,00
Vergoeding organist door niet-gemeenteleden € 50,00
Vergoeding administratiekosten 6%
   
   
   
Vastgesteld in de vergadering van het college van kerkrentmeesters  
van de Protestantse gemeente Marrum-Westernijtsjerk op 6 december 2018  
en gaan in op 1 januari 2019  
Alle voorgaande tarieven komen hiermee te vervallen.  
   
Voorzitter                       Secretaris  
G.Visbeek                      U.Roersma-Elgersma  

 
terug