PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Gebedsuur

Wekelijks gebedsuur op woensdag
Gebedsuur

Gebedsuur
We komen iedere woensdagavond om 19.30uur in de Godeharduskerk samen, om te bidden.
“Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.” 1Tess 5:17-18
Dit is slechts één van de oproepen voor gebed uit de bijbel. God verlangt er naar dat we Hem zoeken. In je eentje is dat soms lastig; gelukkig hebben we elkaar als broeders en zusters en kunnen we met en voor elkaar als gemeente bidden.

We bidden voor onze gemeente, voor al het werk wat er gedaan wordt, voor groei in onze onderlinge verbondenheid, voor de zieken, voor de jeugd, voor onze gemeenschap, onze voorgangers etc. Kortom alles wat de Heilige Geest ons ingeeft.

Je bent ook welkom om voor je te laten bidden als er ziekte of zorgen zijn of als er iets anders aan de hand is.
Het is altijd een goed uur en we zien dat God trouw is.
Graag nodigen we u/jou uit om mee te bidden.

Als we bidden, spreken we af wie er begint en wie er af sluit, evt sluiten we samen af met het “Onze Vader”. Wat betreft personen die het moeilijk vinden om hardop te bidden, is het heel fijn als ze stil meebidden.

Ben je niet in de gelegenheid om mee te bidden, maar heb je wel gebedspunten, heb je andere vragen? Laat het ons weten!
Wibe Postma tel 411856
Alie Hoekstra-Meindertsma ( tel 412654
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.