PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Bezoek Festival316

Bezoek Festival316
Voor dit dubbelnummer uitgelicht door de jeu gdouderlingen, waarin we u en jou als lezer van de ‘Tsjerketwirre’,  graag mee terug nemen naar het Pinksterweekend. Samen met 7 tieners zijn we naar het Pinksterfeest in Wijnjewoude geweest. Het ontstaan van het Pinksterfeest 316 is ontstaan uit de samenwerking van Pinksterfeest Wijnjewoude en Festival316. Het thema dit jaar was ‘SAMEN’. Hierin staat het woord ‘eenheid’ centraal. De eenheid met Jezus, maar ook de eenheid met elkaar en de eenheid met de Heilige Geest. Dat is wat we met Pinksteren mogen vieren en beleven, dat de Heilige Geest wordt uitgestort.
Nadat we de jeugd persoonlijk hebben uitgenodigd zijn we met 2 volle auto’s richting het festival gereden. Luid gekeuvel op zowel de voorste stoel als de volle achterbank, over zeer uiteenlopende onderwerpen. De één was erg nieuwsgierig, een ander was al eens geweest en vertelde dat het altijd erg gezellig was. Bij aankomst was het vrijwel direct duidelijk: Festival 316 staat op vrijdagavond 2 juni in het teken voor de jeugd. Een speciaal ingerichte ‘jeugdtent’ waarbij bij de ingang stond: ‘ouders: tút en derút’.
De jeugd vermaakt zich op hun eigen wijze met sport, spel, lounge en muziek die gedraaid werd door een DJ.
Zo gingen de jeugdouderlingen samen op stap, op naar de opening van Theo van der Heuvel om te luisteren naar de woorden die hij ons wilde meegeven. Tussendoor een meeting met de tieners om gezamenlijk wat te drinken en even de ervaringen te delen. Ze waren enthousiast, maar de opkomst van de andere tieners viel tegen. Met elkaar hebben we bij de gebedstafel een briefje namens de gemeente ingeleverd waarin we voorbede voor de gemeente en gemeenteleden hebben aangevraagd.
Met elkaar hebben we hierna de ‘grote’ tent bezocht voor het optreden van Pearl Joan in samenwerking met Combo Wyn voor de muzikale omlijsting en muzikale aanbidding. Het was een prachtig optreden. Er werd geluisterd, meegezongen en hier en daar héél voorzichtig gedanst, nou ja meebewogen op de muziek. Tieners bedankt voor de fijne avond, wij hebben het als zeer waardevol ervaren.
Annemieke de Haan en Rixt Elting

 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.