PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
De kerk in de toekomst De kerk in de toekomst
De kerk in de toekomst
Er gaan tegenwoordig veel minder jongeren en jonge gezinnen naar de kerk. De meeste jongeren / jonge ouders zullen zeggen dat het hun niet boeit, dat het zo saai is of dat men geen tijd of zin heeft. Er zijn al met al legio redenen voor te bedenken.
Ook in onze kerk ziet de kerkenraad die teruggang. Deze teruggang baart de kerkenraad zorgen.
De kerkenraad zou graag zien dat ook jongeren / ouders van jonge gezinnen weer de gang naar de kerk kunnen vinden.
Daarom wil de kerkenraad jongeren / ouders van jonge gezinnen in staat stellen hun mening of ideeën naar voren te brengen, hoe de kerk weer ”aantrekkelijk” voor jongeren / jonge gezinnen kan worden.
 U / jullie kunnen je ideeën in de ideeënbus
onder de toren deponeren of de postbak bij de Rank.
 
de kerkenraad
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.