Creatief collecteren in Corona-tijd Creatief collecteren in Corona-tijd
Onze kerk heeft in de afgelopen periode (extra) kosten gemaakt om er te zijn in Corona-tijd. Voor de mensen om ons heen en bijvoorbeeld voor de aanschaf van apparatuur. 

Wilt u hierin financieel bijdragen, dan heel graag. U kunt een gift overmaken op NL09RABO 0340 8003 72 t.n.v. Protestantse gemeente Marrum-Westernijtsjerk. Graag vermelden "collecte".

Alvast hartelijk dank!
terug