PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
collectes diaconie november 2019 collectes diaconie november 2019
BESTEMMING DIACONIECOLLECTES NOVEMBER 2019.
6 NOVEMBER, ST. VOEDSELBANK.
Het is de laatste jaren een goede gewoonte geworden om de dankstondcollecte te bestemmen voor de voedselbank.
Nog steeds wordt er door een groot aantal mensen een beroep op de voedselbank gedaan. Daarom wordt er deze avond ook weer gecollecteerd voor de voedselbank.

10 NOVEMBER, EIGEN DIACONIE.
17 NOVEMBER, EIGEN DIACONIE.
Om hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood, zowel binnen ons eigen dorp of elders in de wereld, zijn wij afhankelijk van collecten en giften. Een aantal maal per jaar wordt er daarom gecollecteerd voor de eigen diaconie.

24 NOVEMBER: ST. LIGHT FOR THE WORLD
Light for the world wil bijdragen aan een wereld die recht doet aan mensen met een handicap. Het VN-verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Handicap is hen leidraad. Mensen met een handicap behoren tot de meest gemarginaliseerde groepen in ontwikkelingslanden. Zij vormen het hart van en geven richting aan het  werk van Light for the World.
Zij stimuleren dat mensen met een handicap de regie over hun eigen leven krijgen.
Zij willen belemmeringen wegnemen die een gelijkwaardige participatie in de weg staan.
Zij zijn toegewijd aan het verbeteren van oogzorg, het stimuleren van inclusief onderwijs, revalidatie binnen de gemeenschap, rechten van mensen met een handicap, levensonderhoud en inclusie van mensen met een handicap.
Zij richten hen hierbij in het bijzonder op gemarginaliseerde groepen en vrouwen en kinderen.                                  

INLEVEREN LEVENSMIDDELEN T.B.V. DE VOEDSELBANK.              
Woensdag 6 november vieren we dankdag voor Gewas en Arbeid. Naast de collecte vragen wij u, levensmiddelen in te leveren. Dat kunnen opbrengsten van uw oogst zijn maar ook andere etenswaren. De voorkeur gaat uit naar artikelen met een ruime houdbaarheidsdatum. U kunt deze giften voor in de kerk neerleggen. De diaconie zorgt er weer voor dat alle ingezamelde spullen worden afgeleverd bij de voedselbank. De diaconiecollecte is deze avond ook bestemd voor de voedselbank. 
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.