Collectedoelen 28 maart Collectedoelen 28 maart
1ste Collecte 28 maart Eigen diaconie
Om hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood, zowel binnen ons eigen dorp of elders in de wereld, zijn wij afhankelijk van collcten en giften. Een aantal maal per jaar wordt er daarom gecollecteerd voor de eigen diaconie. U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL89 RABO 0340 802 715 t.n.v. Diaconie PKN Marrum-Westernijtsjerk o.v.v. diaconie.

2de Collecte 28 maart Kerkelijke arbeid - Jong Protestant
U kunt uw bijdrage overmaken voor de Kerkelijke Arbeid Protestantse Gemeente Marrum-Westernijtsjerk: NL 09 RABO 0340 800 372 o.v.v. Jong Protestant Palmpasen.
 
terug