Actueel Actueel
Collecte eigen diaconie

Om hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood, zowel in eigen dorp of elders in de wereld, zijn wij afhankelijk van collecten en giften.

Een aantal maal per jaar is er daarom collecte voor de eigen diaconie. Wilt u een bijdrage geven, op bankrekeningnummer NL89 RABO 03408 02 715 t.n.v. Protestantse gemeente Marrum-Westernijtsjerk o.v.v. diaconie.

 
terug