PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Bestemming zendingsbusjes oktober, november 2019

Bestemming zendingsbusjes oktober, november 2019

Bestemming zendingsbusje
oktober en november 2019
“Stichting Trijntje Beimers”Sinds 2004 is de Stichting Trijntje Beimers nauw betrokken bij het werk op de missieposten in Kilangala en Kantembo.

Het zendingswerk in Kilangala en Kantembo kent verschillende onderdelen.

Kilangala:
Gezondheidszorg, Kinderhuis , Vaktrainingscentrum, EvangelisatiewerkLandbouwBasisschool       

Kantembo, veel kleiner en dus minder faciliteiten:
KinderhuisEvangelisatie, Landbouw

In de 53 jaar dat Trijntje Beimers in Tanzania was heeft ze in alle uithoeken van het land het evangelie gebracht. Toen was voor haar het werk waar ze zo van hield en waar ze zo gedreven mee bezig was, klaar. Daar past het stopwoord bij dat ze vaak gebruikte: Kabisa! (zeker waar!).

Haar werk wordt nu voortgezet door de Stichting Trijntje Beimers (STB) en het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg), die zich samen in zetten voor de ontwikkeling van de missieposten, met als einddoel een zo groot mogelijke financiële onafhankelijkheid. 
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.