PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Bestemming zendingsbusjes mei en juni 2019 Bestemming zendingsbusjes mei en juni 2019
“GIVE HOPE   and  BRING LIFE”
“Hoop en leven brengen aan kinderen in nood in Rusland”
De nood is groot! Wereldwijd leven er naar schatting zo’n 100 miljoen kinderen op straat, meer dan 15 miljoen kinderen hebben één of beide ouders aan aids verloren en ruim 3 miljoen kinderen werken gedwongen in de prostitutie. Helaas blijft het niet bij deze cijfers. Er zijn zoveel kinderen van wie we niet eens weten dat ze thuis dagelijks mishandeld, gekleineerd of misbruikt worden.

Ik, Boukje Fokkema, trek mij het lot van deze kinderen aan, omdat ik weet dat achter al deze feiten en cijfers gezichten schuil gaan. Jonge mensenlevens die leven tussen wanhoop en vrees. Kinderen die zonder dat ze het zelf door hebben een grote schade wordt toegebracht.
Voor deze kinderen wil ik mij inzetten. Ik wil kinderen in nood weer hoop geven, zodat ze weer kunnen gaan LEVEN.
Na een periode met kinderen in nood in Siberië te hebben gewerkt, zal ik mij vanaf 2018 inzetten voor weeskinderen in Sint Petersburg. Ik ga daar aan de slag in een weeshuis voor kinderen met een lichamelijke en geestelijke beperking en zal daarnaast als mentor aan de slag gaan voor weeskinderen.
Samen met mijn thuisfrontteam, financiële sponsors, gebedspartners en andere betrokkenen wil ik hoop en leven brengen aan kinderen in nood in Rusland.
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.