PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Bestemming Zendingsbusjes maart - april 2018

Bestemming Zendingsbusjes maart - april 2018
Mission Aviation Fellowship

 
“Ja, wij laten MAF uitvliegen met de Blijde Boodschap
MAF is de grootste non-profit vliegtuigmaatschappij. Met meer dan 130 vliegtuigen in meer dan 30 van de armste landen vliegt MAF voor meer dan 1000 (hulp)organisaties en kerken. MAF maakt met haar vliegtuigen mensen in geïsoleerde gebieden bereikbaar voor hulp. Al meer dan 65 jaar zijn de MAF vliegtuigen een uitkomst voor mensen in nood. 

MAF vliegt o.a. voor Flying Docters, Verenigde Naties (VN), Rode Kruis, Dorcas, Tear, Unicef. Deze worden partnerorganisaties genoemd.
De vliegtuigen van MAF zijn geschikt voor het zware werk, ze kunnen landen op korte landingsbanen en zijn voor verschillende doelen in te zetten.
MAF bereikt mensen met:

Humanitaire Hulp
Medische Hulp
Ontwikkelinghulp
Zending                                                                                                                                                       
De liefde van God brengen tot de uitersten van de aarde. Dat is wat MAF doet. Naast fysieke hulp brengen we hen ook het evangelie. MAF vliegt voor zending:
o    Teams met Bijbelvertalers
o    Bijbels en christelijke boeken
o    Vluchten voor lokale kerken
o    Evangelisten en kerkplanters
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.