PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Bestemming Zendingsbusjes december 2018

Bestemming Zendingsbusjes december 2018CAMPAGNE KERK in ACTIE
 
"geef licht aan kinderen in de knel"


Kerst is het feest van licht.
           Jezus werd geboren om Gods licht zichtbaar te maken voor iedereen.
                   In deze tijd delen we licht met elkaar.
                             We geven het door aan kwetsbare kinderen voor wie het leven
                                                                                                                        vaak donker is.
“Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder” Wilt u een licht voor hen zijn?
Met uw steun bieden we via lokale kerken drinkwater, een warme maaltijd en onderwijs aan de straatkinderen in Zuid-Afrika, de werkende kinderen in Colombia, de weeskinderen in Oekraine, de oorlogskinderen in Myanmar en vluchtelingenkinderen in Syrië, Libanon en Jordanië.
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.