PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Bericht van de Kerkenraad - april 2018 Bericht van de Kerkenraad - april 2018
Binnen de kerkenraad zullen komend seizoen een aantal vacatures ontstaan. Ouderling/kerkenraadslid mw. L. Bosselaar, diaken/kerkenraadslid mw. K. Kooistra en kerkrentmeester/kerkenraadslid dhr. K. Greydanus zijn aftredend.
Dhr. Æ. v.d. Beek zal zijn taak als kerkenraadsvoorzitter eind dit jaar neerleggen maar zijn ambtstermijn als kerkrentmeester/kerkenraadslid voortzetten.
In 2019 is scriba, dhr. G.v.d. Woude, aftredend. Voor een goede continuïteit wordt nu al om een opvolger gezocht zodat deze zich het seizoen 2018/2019 kan inwerken.
Tevens zijn er een aantal mensen nodig voor de diverse commissies.
Daarom verzoekt de kerkenraad de gemeente om namen in te leveren voor het invullen van de genoemde vacatures.
Gelieve gebruik te maken van de bijgevoegde  “oproep namenlijst” , welke bijgevoegd is in ons kerkblad.
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.