Wij zijn benieuwd naar jouw/uw mening... Wij zijn benieuwd naar jouw/uw mening...
Als kerkelijke gemeente zijn wij verplicht periodiek een beleidsplan op te stellen. We wilden hierover met u in gesprek, door de corona-maatregelen is dit helaas niet mogelijk geweest.

Voor de plannen voor de komende 4 jaar, hebben we een enquête opgesteld.
Doet u mee? Vul de Vragenlijst beleidsplan  in,  
tot uiterlijk 24 augustus a.s. 
terug