PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
April Blog - "Het Feest" April Blog - "Het Feest"
Het feest
 
U heeft het vast al gelezen in een vorige editie van de Tsjerke-twirre (en vast nu ook in deze editie). Op zondag 1 april (geen grapje), Paaszondag, staat de doop- en belijdenisdienst gepland. Ik, Anne (mijn man) en Tieme Snijders zullen belijdenis doen van ons geloof en ik en Tieme zullen gedoopt worden. Daarnaast worden ook onze drie zoontjes Jelte, Redmer en Wessel gedoopt. Wat een feest belooft dat te worden!
 
Als gezin hebben we er veel zin in, als ‘belijdeniscatechesanten’ ook! We hebben ruim een jaar samen opgetrokken en we hebben met elkaar toegeleefd naar dit feestelijke gebeuren. We hebben boeiende en inspirerende gesprekken gevoerd bij dominee Marije. We hebben de hele belijdenistekst doorgenomen, we hebben veel extra uitleg gekregen en we hebben onze gevoelens, onze  twijfels en onze vragen daarbij uitvoerig met elkaar besproken. Heel bijzonder dat een voor ons ‘normale’ tekst opeens zoveel meer diepgang krijgt en de tekst begint te leven. Ikzelf vind het steeds weer heel bijzonder dat de belijdenistekst in het kort de hele cyclus van Kerst tot en met Pinksteren vertelt. Ook is de Schepping heel direct betrokken bij de belijdenis en de doop. Prachtig!
 
We treffen nu met elkaar de laatste voorbereidingen; de puntjes op de i zetten.
Deze periode is een periode van inkeer, van het extra beleven van de dagen tot Pasen en het uitkijken naar het moment. Woorden uit mooie liederen, woorden uit de bijbel, woorden tijdens de kerkdiensten én zelfs de mooie krachtige woorden uit het in memoriam van Gerry Postma: ze raken mij persoonlijk steeds meer en het uitkijken naar Pasen wordt steeds mooier. Wat fijn ook dat wij tijdens Pasen gedoopt mogen worden en belijdenis mogen doen: het is een overwinning, een nieuw begin!
 
Ytske Machiela
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.