PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Alpha-nieuws

Alpha-nieuws
Op maandag 22 februari jl hebben wij onze Alpha-slot/introductieavond gehouden in de Rank.Wij mochten maar liefst 10 introducés
verwelkomen, super wat een belangstelling. Ook ds Marije Mazereeuw en Joost Verwijs waren aanwezig, deze belangstelling hebben we erg op
prijs gesteld.
De avond begonnen we, zoals elke Alpha-avond met een maaltijd. Er werd gekookt voor totaal 22 personen. De oudcursisten hebben geholpen met het bereiden van een gedeeltevan de maaltijd, we hebben genoten van hun kookkunsten. Nog maar eens hartelijk bedankt hiervoor.
Na de maaltijd heeft Nelleke Berntsen een inleiding gehouden over het onderwerp “Is er meer?”
• Honger naar de zin en het doel van het leven.
• Mogelijke levensvragen: waar kom ik vandaan?
- waar draait het om in het leven?
- wie ben ik?
- waar ga ik naar toe?
Aan de hand van div stellingen is er in kleine groepjes verder gepraat over dit thema. Er was genoeg te bepraten, ook werd er door de oud-deelnemers enthousiast verteld over hun ervaringen met de Alpha- cursus. Door tijd apart te zetten, verandert je leven. Er ontstaat honger en dorst naar meer van God!!!
Deze avond heeft geresulteerd in opgave van maar liefst 7 nieuwe deelnemers.
In het najaar gaan we dus van start met onze 10e Alpha-cursus.
Mocht er nog iemand mee willen doen, dan graag opgeven bij
Alie Hoekstra-Meindertsma.
Tel 0518-412654  of 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.