PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Alpha nieuws 2017

Alpha nieuws 2017
Alphanieuws:
Wij hebben afgelopen najaar onze 10e Alpha-cursus mogen doen. Wat een voorrecht om daar elke keer bij te mogen zijn, en steeds met Nelleke Berntsen als gespreksleider.
Wij geven degene die koken altijd een pluim, een bedankje in de vorm van een kaart.
Nelleke ook een dik verdiende pluim voor jou! Alle keren was je aanwezig, nooit geen afmeldingen. Dank je, dat wij steeds op jou kunnen rekenen. Ook langs deze weg nog eens een bedankje voor onze koks, die ons steeds weer wisten te verrassen. Wat heerlijk dat er zo spontaan voor onze maaltijden werd gezorgd.
Wij hebben als Alpha-groep steeds heel veel zegen ontvangen, ook deze groep was weer heel speciaal. Samen onderweg tien avonden en een weekend. Wat is het toch bijzonder om mee te maken wat de Alpha-cursus met de deelnemers doet.
Wanneer je tien avonden en een weekend apart zet, groeit je relatie onderling en met God. Je ervaart dat je gaande weg de cursus naar elkaar toegroeit en twijfels en vragen omtrent het christelijk geloof met elkaar deelt. Er was steeds een open sfeer en iedereen voelde zich op zijn gemak. Wat waardevol dat je met verschillende mensen, met verschillende achtergronden en leeftijd met elkaar over één onderwerp kunt praten. Iedereen heeft zijn ervaring of beleving over bepaalde dingen.
Het is heerlijk om als team om de deelnemers heen te staan, ieder doet zijn eigen ding. We kunnen elkaar aanvullen. Deze cursus was Hendrik Bouma weer present als leider,
Hendrik bedankt voor je inzet.
Komend najaar gaan we weer van start met een nieuwe Alpha-cursus. Zou u/jij er ook voor voelen om een keer mee te doen? Zie onze uitnodiging voor de slot-introductieavond.
Iedereen is welkom om met elkaar te eten en te praten.
Het thema voor deze avond is: Is er meer? Twijfel je?
Misschien is deze avond dan wel voor jou……………….
 
Evert en Alie Hoekstra-MeindertsmaErvaringen van enkele deelnemers:
Januari 2016 kwam mijn dochter Marjan bij me met een uitnodiging voor de slot/intro avond van de Alpha-2015. “Gaat heit mee naar deze Alpha-avond”?
Verscheidene keren heb ik die boot, een Alpha-cursus, afgehouden . . . niets voor mij . . “Alpha”, een beetje zweverig, alleen voor jongeren . . nee, niets voor Gerard.
Maar . . . ziende wat het met Marjan gedaan heeft, toch wel nieuwsgierig . . dus ja, ik ga mee.
Die avond werd een mooie avond, waarin al het nodige van mijn  scepsis werd weggenomen, dus ja, ik gaf mij op voor de cursus-2016.
. . . En nu na 10 weken ‘Alpha’ kan ik alleen maar zeggen . . . blij dat ik het heb gedaan.
Fijne maandagavonden, altijd beginnend met een gezellige maaltijd,  bij gastheer en gastvrouw Evert en Alie. Maaltijden die liefdevol bereid zijn door zomaar gemeenteleden van onze gemeente. Gevolgd door openhartig praten, luisteren en leren over God, Zijn Zoon, de Heilige Geest en zijn gemeente (zijn kerk) . . horen wat anderen mooi, lastig en moeilijk vinden . . en hoe daar in onze tijd mee om te gaan, mee en naar te leven . . hoe anderen dit doen en ervaren.
Gesprekken onder de enthousiaste leiding van Nelleke, Hendrik en Alie en Evert. Gesprekken waarin ruimte is voor verschillende meningen, uitleg en gedachten . . door de Alpha heb ik ervaren dat praten over je geloof en dit delen met anderen zoveel meer rijkdom geeft dan alleen, in jezelf, denken over en aan geloof.
Samen zingen, praten, luisteren, bidden en danken . . niet alleen maar praten over de Heilige Geest maar ook “ervaren” dat Hij “erbij” is . . . zeker op het hoogtepunt van de cursus, het “Alpha-weekend”. . . een zeer “bijzondere” ervaring.
Al met al is de Alpha-cursus een verrijking van mijn geloof geworden . . . zo zie je maar, vooroordelen !!!!!!
Gerard v.d Woude
 
 
Het was een mooie tijd. Het eten was heerlijk en het was erg gezellig. 
Het samenzijn en de gesprekken gingen vanzelf.
De Alpha- cursus heeft mij veel gebracht. Het heeft me door moeilijke tijden geholpen, maar ook in een mooie tijd met de geboorte van een nieuw kleinkind.
Fokje Bouma
 
 
Op de laatste cursusavond  werd ons gevraagd om een stukje te schrijven wat onze ervaringen waren van de Alpha-cursus.
Ik ben verschillende keren door Alie benaderd om de Alpha-cursus te volgen, maar had er niet zoveel behoefte aan. Afgelopen zomer werd ik weer gevraagd en heb ik “JA” gezegd.
Ik was best wel benieuwd wat ik ervan kon verwachten. Eerst een beetje afwachtend, hoe gaat het, is dit wel leuk, is het niet zweverig. Blijf ik wel met beide benen op de grond staan.
Na afloop kan ik alleen maar zeggen, wat hebben wij 10 prachtige avonden en een heel mooi weekend gehad.
Elke maandag waren we welkom bij Evert en Alie en begon de avond met een heerlijke maaltijd. De lange tafel was mooi gedekt en de maaltijden werden verzorgd door gemeenteleden.
Daarna met elkaar in gesprek over het geloof, met elkaar bidden en met elkaar zingen.
Het weekend in Damwoude was ook heel bijzonder. Dit stond in het teken van de werking van de Heilige Geest. Met elkaar hierover in gesprek. Dit kun je niet uitleggen maar moet jezelf ervaren wat het met je doet.
De Alpha-cursus heeft mij dichter bij God gebracht en dichter bij elkaar.
Ik ben dankbaar dat ik deze cursus heb gevolgd en heb er absoluut geen spijt van.
Hiekje Hoekstra.
 
 
 
Voor de Alpha-cursus waar ik aan mee heb gedaan, was ik toevallig in gesprek met mijn schoondochter. Ik heb toen de stap gezet om aan de cursus mee te doen. 
Het fijne ervan was om met andere mensen, die je wel een beetje kent, het geloof te delen en nog veel beter achter dingen te komen. 
Het weekend was heel indrukwekkend.
De 10 avonden van de cursus hebben mij goed gedaan.
De koks bedankt voor de lekkere maaltijden die we kregen. Evert en Alie bedankt voor de gastvrijheid en natuurlijk ook Hendrik en Nelleke bedankt voor hun leiding.
Jantje Machiela
 
 
 
Jullie vroegen mij wat op te schrijven over de Alpha-cursus. Nou is schrijven niet mijn grootste ding, maar laten we het toch maar eens doen. Zo is het ook begonnen, laten we het toch maar eens doen.
Na een korte periode waarin ik twee mensen, die veel voor mij betekenden moest missen, kwam de Alpha-cursus precies op het juiste moment. De eerste ontmoeting voelde meteen goed. Een groep mensen in één keer bij elkaar om samen te spreken, over misschien wel het mooiste wat er is.
Om een lang verhaal wat korter te maken, de hoogtepunten van die avonden: warmte, respect, zingen, huilen, bidden, eten, samen zijn, elkaar bemoedigen, luisteren, ontdekken, groeien, dichter bij jezelf komen en lachen. Vooral ook veel gelachen. Als je van al deze woorden een verhaal maakt, kom je tot de conclusie: “geweldig om nooit te vergeten”. Het hele Alpha-team bedankt!
En wanneer je nog eens twijfelt, over het wel of niet meedoen aan de cursus, zou ik zeggen: laten we het toch maar doen!!!!
Sjouke Hoekstra
 
 
 
Alpha-cursus, wat houdt het in! Van huis uit ben ik christelijk opgevoed, van jongs af aan ging je mee.
Eerst naar de zondagsschool, voor mij tot nu toe de mooiste tijd waarin de verhalen over de Bijbel vorm kregen. Weer later gingen we op huis catechisatie, waarbij verschillende thema’s aan de orde kwamen. Het was voornamelijk gezellig en jeugd onder elkaar, kortom een mooie tijd.
Uiteindelijk ging je met je ouders mee naar de kerk, dat was het dan voor mijn gevoel. De verhalen die mij zo in verbeelding spraken heb ik nooit meer zo beleefd.
Jarenlang is het geloof mij bijgebleven, maar inhoudelijk heb ik er weinig mee gedaan.
Op een gegeven moment kom je op een punt in je leven, dat alles niet meer vanzelf gaat. Jeugdige onbezonnenheid maakt plaats voor vragen en gedachten, op zoek naar de juiste balans van het leven. Een zoektocht met vele omwegen, totdat je weer dichter bij jezelf komt te staan en nieuwsgierig op zoek gaat naar God, een Alpha-cursus.
Door een ingeving heb ik meegedaan aan de Alpha-introductie in de Rank. Die avond gaf mij een sterk gevoel van verbondenheid en opnieuw geloof.
De Alpha-cursus zelf is een prachtig tijd geweest, waarbij ik mooie mensen heb leren kennen en prachtige verhalen en inzichten om het geloof verder uit te bouwen.
Het Alpha-weekend zelf is eigenlijk niet te omschrijven. Het weekend heeft mij echt geraakt, emotioneel en erg bijzonder.
Het geloven gaat niet vanzelf en mijn zoektocht is hiermee ook nog niet geëindigd.
Sybouth Homsma

 
 
Afgelopen najaar deed ik voor de derde keer mee aan de Alpha-cursus. In 2007 zelf als ‘cursist’, in 2010 en ook nu in de begeleiding. Wat was het weer geweldig!!
Eerst ontspannen een warme maaltijd nuttigen. (koks nogmaals dank, het was elke keer een feestje J). Vervolgens elke week een ander hoofdstuk bespreken, waarbij we steeds mochten leren van God én van elkaar! Het weekend was voor mij wederom het hoogtepunt…. Wat hebben we genoten van de bijzondere sfeer! Dit is niet in woorden uit te drukken, dit moet/mag je zelf ervaren.. één ding is zeker… hoe je God ook zoekt, Hij geeft antwoord! Ik werd eens gewezen door een fijn gemeentelid op de volgende tekst welke mij zeer dierbaar is;
 
‘Nader tot God en Hij zal tot u naderen’ (Jakobus 4:8)
 
Ik wil de Alpha-cursus van harte bij u/je aanbevelen! Wat ik jammer vind is dat er soms wat raar tegenaan gekeken wordt… het is vaag/zweverig.. hoor ik dan… dit doet me echt pijn. Het is niks meer dan je met elkaar verdiepen in het christelijk geloof, en wat is dat toch bijzonder, elke keer opnieuw! Misschien heb je wel eens gedacht.. het lijkt mij ook wel wat, maar durf je het stapje nog niet te zetten (wat ook heel begrijpelijk is!)…. Ik zou het stapje wagen, wat heb je te verliezen…? Het volgende geldt voor iedereen maar ook zeker voor de heren(!)…… ‘net stinne, der hinne!!’
 
Alle cursisten, Nelleke, Evert en Alie, tige tank, het was onvergetelijk!
Hendrik Bouma

 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.