PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Alpha nieuws 2016 - 2017 Alpha nieuws 2016 - 2017
Wij gaan maandag 19 september a.s. weer vol enthousiasme van start met onze Alpha-cursus.
Deze keer was er zo’n  grote belangstelling, zodat wij helemaal geen promotie voor onze nieuwe cursus hoefden te maken.
N.a.v. onze start- introductieavond van dit voorjaar j.l., gaven al zoveel deelnemers zich op dat wij meteen al weer  “vol” waren.
Janne heeft afscheid genomen van ons vertrouwde team, heel erg bedankt voor je inzet Janne. Je was een erg gemotiveerd teamlid. In Hendrik Bouma hebben we een enthousiast opvolger gevonden, hij komt ons team komend seizoen versterken.
Wij laten dit seizoen zeker nog van ons horen, hartelijke groet namens Nelleke en Evert.
Alie Hoekstra
Voor aanmelding en/of vragen kun je terecht bij:
Alie Hoekstra-Meindertsma, Botniaweg 12 te Marrum
tel 412654, mail of kijk op
www.alpha-cursus.nl
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.