PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Alpha nieuws - juni 2017 Alpha nieuws - juni 2017

Alpha nieuws

Maart jl hebben we onze slot/introductieavond van het afgelopen seizoen gehouden.
We mochten zeven gasten welkom heten en samen met de oud-deelnemers hebben we onze maaltijd bereid. Fantastisch, wat een samenwerking, wat een kooktalent, iedereen bedankt. Uiteindelijk hebben we heerlijk gegeten van ons buffet in de Rank.We mogen terug zien op een fijne avond met elkaar, samen afsluiten en tegelijk weer nieuwe introducés verwelkomen.De introducés konden proeven van hoe een Alpha-avond eruit ziet.
Er hebben zich ook al weer een aantal mensen opgegeven voor onze Alpha-cursus, welke start in het najaar van 2017.
 
Er heeft een wisseling in ons team plaats gevonden. Nelleke heeft zich na tien keer Alpha-cursus teruggetrokken. Wat zijn wij als team gezegend geweest met haar. Altijd aanwezig, altijd vrolijk en goedlachs. We hebben veel van haar geleerd, zijn geïnspireerd door haar Bijbelkennis en geraakt door haar evangelisatiedrive.
Heerlijk om al die jaren van haar kwaliteiten gebruik te hebben mogen maken. Nelleke heel erg bedankt voor al deze fijne jaren.
Nu mogen we het ‘zelf doen’, maar zo is het natuurlijk niet. We vertrouwen erop dat God ons leidt en biddende gaan we verder met dit mooie evangelisatie werk.
Marjan Andringa - van der Woude komt ons team versterken, zij heeft zelf ook al een keer meegedaan. Ze voelt zich erg geïnspireerd om in het Alpha-team aan de slag te gaan.
Verder gaan Hendrik Bouma, Evert en ik natuurlijk weer meedoen.
 
Heb je zin om een keer aan de Alpha-cursus mee te doen? Schroom dan niet maar meld je aan.Wij weten dat potentiële deelnemers graag gevraagd worden, daarom proberen we dan ook steeds om mensen persoonlijk te benaderen. Misschien word jij ook gevraagd door ons team of door oud leden. Iedereen ervaart de cursus als heerlijk ontspannen, samen eten en samen leren van het christelijk geloof. Ben je nieuwsgierig naar de meerwaarde van het delen van en praten over de Alpha-thema’s? Bv. Wie is Jezus en waarom moest Hij sterven? De bijbel lezen: waarom en hoe?Zorg dat je erbij bent komend najaar!!!Wij hebben er weer zin in!
 
Hartelijke groet namens het Alpha-team
Alie Hoekstra-Meindertsma
Voor meer informatie of opgave tel 412654 of
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.